За списанието

След 10 години прекъсване, списание Кардиология и Кардиохирургия се завръща. Какво се промени? Имаме обновена редакционна колегия, публикуваме в двуезична форма (български и английски) и сме изцяло онлайн.

Какви са целите ни? Да утвърдим списание Кардиология и Кардиохирургия като водещо българско издание в областта на кардиологията и кардиохирургията; да спечелим международно признание с обогатяване на авторския и редакционен колектив; да бъдем цитирани; списанието да бъде включено в международните база данни, като Scopus и Web of Science; да заслужим Impact factor.

За да постигнем тези цели ни е необходима и Вашата подкрепа, уважаеми Колеги, както като читатели, така и като автори в нашето издание, а защо не и като рецензенти. От сега започва нашето развитие и всеки от Вас , който би искал да се включи по някакъв начин, е добре дошъл.

Онлайн ISSN - 2738-702X