Изпратени материали

Вход или Регистриране, за да изпратите материал.

Контролен списък за подготовката на изпращане на материали

Като част от процеса по изпращане на материали от авторите се изисква да проверят съответствието на техния материал с всеки от следните елементи и материалите могат да бъдат върнати на авторите, които не се придържат към тези указания.
  • Изпратеният материал не е публикуван преди и не е наличен в друго списание за разглеждане (или е дадено разяснение до редактора в Comments (Коментари)).
  • Файлът на изпратения материал е във файлов формат на OpenOffice, Microsoft Word или RTF.
  • За препратките са дадени URL адреси, където са налични.
  • Текстът е с единична разредка; използва шрифт 12; курсив, а не подчертаване (с изключение на URL адресите); всички илюстрации, фигури и таблици са поставени в текста при съответните точки, а не в края.
  • Текстът се придържа към стилистичните и библиографски изисквания, посочени в "Указания за автори".
  • Запознат съм с начина на публикуване на нова статия. Информационно видео е публикувано на този адрес: https://youtu.be/K79VNCTm0BY

Articles

Section default policy

Декларация за поверителност

Имената и имейл адресите на сайта на това списание ще бъдат използвани изключително за посочените цели на списанието и няма да бъдат предоставяни за други цели или на други страни.