##about.aboutSoftware##

Това списание използва Open Journal Systems 3.3.0.11, което представлява софтуер за управление и публикуване на списания със свободен достъп, разработен, поддържан и свободно разпространяван от Public Knowledge Project под лиценза GNU General Public License.