Повече информация относно системата на публикуване, платформата и работния поток от OJS/PKP.

Това списание използва Open Journal Systems 3.2.1.1, което представлява софтуер за управление и публикуване на списания със свободен достъп, разработен, поддържан и свободно разпространяван от Public Knowledge Project под лиценза GNU General Public License.

Процес на редактиране и публикуване на OJS