АСПИРИНОВА ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ И КЛИНИЧНОТО Й ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

Автори

  • Denis Nikolov Cardiology

Ключови думи:

ацетилсалицилова киселина, аспирин, ASA, десенсибилизация, алергия, AERD

Резюме

Ацетилсалициловата киселина (ASA) се препоръчва за пациенти с коронарна артериална болест и е важна част от двойната антитромбоцитна терапия, след имплантиране на коронарен стент. Трябва да се отбележи, че около 2% от пациентите не получават терапия с аспирин поради свръхчувствителност (която се проявява като уртикария, ангиоедем, астма или анафилактична реакция). В такива случаи може да се опита десенсибилизация към аспирин, за да се предотврати реакция на свръхчувствителност. Идеята е да се имунната система да бъде „заблудена“ чрез прилагане на малки дози ASA за дълъг период от време, като по този начин се предотврати алергична реакция. Има много протоколи за десенсибилизация, въз основа на времето, необходимо за изпълнение, което варира от няколко часа до няколко дни, и процедурата е с висок процент на успех. Представяме клиничен случай на 55-годишен мъж с нестабилна стенокардия и известна алергия към ASA, който успя да получи двойна антиагрегантна терапия след имплантиране на стент, благодарение на десенсибилизацията, която проведохме.

Публикувано

2022-10-27

Издание

Раздел

Articles