ЕНДОСКОПСКА СУБМУКОЗНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТКА С РАНЕН СТОМАШЕН КАРЦИНОМ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори

  • Milena Perukhova
  • Veselin Stoitsov
  • Nedyalka Zgurova

Ключови думи:

стомашен карцином, ендоскопска субмукозна дисекция

Резюме

Ранният стомашен карцином е предизвикателство за ендоскописта поради трудното му откриване. По дефиниция той е ограничен в мукозата и има минимален риск за лимфновъзло­во метастазиране, поради което ендоскопската субмукозна дисекция (ЕСД) е най-оптималният метод за неговото лечение. Тази техника обаче е трудна, крие рискове от усложнения, поради което извършващите я се нуждаят от допълнителна квалификация и опит. Представяме клини­чен случай на жена с двусантиметрова лезия в антрума на стомаха с хистология на ранен Т1а карцином. Последната бе цялостно отстранена чрез ЕСД, като перипроцедурното кървене бе успешно третирано. Хистологичният резултат показа наличие на тежка дисплазия без инвазия на субмукозата, т.е. постиганата бе R0-резекция.

Публикувано

2023-10-02

Издание

Раздел

Articles