КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ МЕНИНГЕАЛНА КАРЦИНОМАТОЗА

Автори

  • Veselka Dimitrova Department of Neurology - Multi-Profile Hospital for Active Treatment “Heart and Brain” – Pleven
  • Plamen Bozhinov
  • Albena Antimova

Ключови думи:

менингеална карциноматоза, цереброспинална течност, неопластичен менингит

Резюме

Представяме кратък литературен обзор на менингеалната карциноматоза и клиничен случай на пациентка с оплаквания от двустранна лицева пареза, двустранна загуба на слуха, световъртеж и невъзможна самостоятелна походка. Проведени са КТ мозъчна ангиография, електроневрография, лабораторни изследвания, лумбална пункция, цитологично изследване на ликвор.

Публикувано

2023-05-11

Издание

Раздел

Articles