Първа дългосегментна 3D навигирана MIS спинална реконструкция при ревизионна хирургия на лумбален сегмент в България

Автори

  • Dimitar Haritonov Acoss. Prof.

Ключови думи:

хирургия/гръбначен стълб лумбален сегмент, ревизия, спинална реконструкция/ дългосегментна 3D навигирана

Резюме

В последното десетилетие гръбначната хирургия претърпя изключително бурно развитие и не случайно проф. Бензел – един от основоположниците на съвременната гръбначна хирургия нарече десетилетието „ Decade of the spine“. Въвеждането на ендоскопската хирургия, навигационните системи, интраоперативните 3D образи, роботи за гръбначна хирургия промениха коренно концепцията на гръбначната хирургия. Тези технологии предоставят възможността за комплексна изцяло минимално инвазивна хирургия, която беше немислима допреди 10 години или постигането на целта на хирургията е било свързано с продължително възстановяване и много следоперативни компликации.

Представяме клиничен случай на пациент с многократни ( над 10) оперативни интервенции на лумбален сегмент на  гръбначния стълб, с настъпили следоперативни усложнения като инфекции, малфункция на гръбначна инструментация, неврологичен дефицит, довели  до тежка инвалидизация и силно намалено качество на живот. След завършване на диагностичния процес се установиха тежка  деформираща спондилоартроза, нарушен сагитален и коронарен баланс на лумбален сегмент на гръбначен стълб, съчетан с тежка  нестабилност на три нива. Предоперативното планиране включва корекция на сагитален и коронарен баланс, стабилизиране на нестабилните сегменти.

Публикувано

2023-05-11

Издание

Раздел

Articles