Едноетапно хирургично отстраняване на параовариален вътресъдов ангиолейомиом с интракавална и интракардиална локализация. (Рядък клиничен случай)

Автори

  • Чавдар Иванов Resident
  • Aleksandar Georgiev
  • Nedyalko Nedyalkov
  • Aleksandar Lyubenov
  • Yordan Krasnaliev

Ключови думи:

вътресъдов лейомиом, бенигнени сърдечни тумори, долна куха вена

Резюме

Въведение: Вътресъдовият ангиолейомиом (ВАЛ) е изключително рядък вариант на лейомиом. По литературни данни той възниква при 0,4% от случайте с лейомиом. ВАЛ е доброкачествен тумор, който инвазира съдовете в малкия таз. Може да причини симптоми, подобни на лейомиом, но не рядко първите симптоми са от сърдечен произход. Представяме рядък клиничен случай на пациент с интракардиален ВАЛ от генитален произход и подходящо, съвместно и едноетапно хирургично лечение на интракардиален ВАЛ. Описание на клиничен случай: Касае се за 72-годишна пациентка в добро общо състояние с диагностицирана хронична сърдечна недостатъчност – II функционален клас. Същата е с единствено оплакване – сърцебиене при покой. От проведената компютърната томография се наблюдава туморна формация в областта на левия яйчник, от която се проследява вътресъдова хетерогенна структура, изпълваща лумена на лявата овариална вена. Същата продължава през долна куха вена като достига дясното предсърдие и пролабира в дясната камера. След проведено обсъждане от сърдечен и гинекологичен екип, се взе решение за едноетапно комбинирано отстраняване на туморната формация. В условията на тотален кардиопулмонален байпас и „празно“ биещо сърце, от дясно предсърдие и долна куха вена се екстирпира дълга формация с размер около 20 см дължина и 2 см ширина. На следващ етап се отстрани левия яйчник, заедно с аднексите му. Ранният постоперативен период протече гладко, при стабилни хемодинамични стойности. Следоперативна трансторакална ехокардиография (ТТЕ) установи съхранена сърдечна функция и липса на ВАЛ. На десетия следоперативен ден пациентката е изписана в добро общо състояние. Хистологичният резултат установи: туморна формация със снопчест строеж, съставена от вретеновидни клетки с характеристика на гладкомускулни. Налична е интерстициална фиброза и множество тънкостенни и дебелостенни съдове с мускулен слой. Диагноза: параовариален ангиолейом. Заключение: Едноетапното комбинирано хирургично лечение по протокола на нашата институция е безопасен метод за лечение на интракардиален вътресъдов ангиолейомиом. Условие за осъществяването му е интердисциплинарен подход.

Публикувано

2023-07-06

Издание

Раздел

Articles