КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: ПАЦИЕНТ С БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН И СЪПЪТСТВАЩА СИРИНГОМИЕЛИЯ ИЛИ ЗАЩО ВСЯКА СРЕЩА С БОЛНИЯ СЛЕДВА ДА БЪДЕ КАТО ПЪРВА.

Автори

  • Stoyan Bozhinov Dr
  • Plamen Bozhinov

Ключови думи:

сирингомиелия, болест на Паркинсон, МРТ, малформация на Киари тип 1

Резюме

Сирингомиелията е рядко срещано неврологично заболяване, свързано с образуването на кухина, изпълнена с цереброспинална течност в границите на гръбначния мозък. Нараства­нето на тази кухина постепено притиска различни анатомични структури и води до харак­терна неврологична симптоматика. В ранните стадии на заболяването клиничната картина е бедна и може да бъде погрешно интерпретирана като симптоми на други заболявания. Важно е да се проведе подробна оценка на пациента, включваща данните от анамнезата, неврологичния статус, както и модерни невроизобразителни техники, за да може да се постави навременна диагноза и да се обсъдят последващи терапевтични възможности.

Публикувано

2023-07-06

Издание

Раздел

Articles