Клиничен случай - синдром на Lambert-Eaton.

Автори

  • Vladislava Krachunova MHAT Heart and Brain Pleven
  • Ilia Krachunov
  • Plamen Bozhinov

Ключови думи:

миастенен синдром, Lambert-Eaton, дребноклетъчен белодробен карцином

Резюме

Синдромът на Lambert-Eaton е рядко срещано автоимунно заболяване, характеризиращо се с мускулна слабост и автономни нарушения. Представяме клиничен случай на 51-годишен мъж с подостро настъпила неврологична симптоматика. В хода на диагностичния процес се откри дребноклетъчен белодробен карцином, стоящ в основата на състоянието. Заболяването е про­пуснато при предходна хоспитализация в неврологична клиника, с което е забавена и диагнозата на малигнения процес. Необходимо е обучение за ранното разпознаване на заболяването.

Публикувано

2023-07-06

Издание

Раздел

Articles