Инсулт-асоциирана инфекция на белодробната система – клиничен случай

Автори

  • Alexander Tsakov Heart and Brain , Pleven
  • Ilia Krachunov

Ключови думи:

исхемичен мозъчен инсулт, пневмония, инсулт-асоциирана белодробна инфекция

Резюме

Инсулт-асоциираните белодробни инфекции са често срещани явления, с не добре определена дефиниция и генеза, които водят до повишена смъртност, влошена дееспособност и повишени разходи за здравеопазване. Представяме клиничен случай на пациент с инсулт-асо­циирана пневмония, подценена по време на инициалната хоспитализацията, довела до живото­застрашаващо състояние, наложило спешна хоспитализация. По време на престоя бе замене­на назогатричната сонда с гастростома, което значително намалява риска от последващи аспирации и увеличава шансовете за възстановяване на пациента. След проведено лечение и физиотерапия пациентът е с подобрена дееспособност и качество на живот.

Публикувано

2023-07-06

Издание

Раздел

Articles