TRIPLE TROUBLE – ХИПЕРТИРЕОИДИЗЪМ, НЕКОНТРОЛИРАНО ЛЕЧЕНИЕ С АМИОДАРОН, ЛЕЧЕНИЕ С КАРДИОТОКСИЧЕН ОНКОЛОГИЧЕН МЕДИКАМЕНТ – ЕДИН РЕЗУЛТАТ: ПРОДЪЛЖИТЕЛНА КАМЕРНА ТАХИКАДИЯ И СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Автори

  • Borislava Ninova Hospital Heart and Brain- Pleven
  • Toni Vekov
  • Iana Simova
  • Николай Петров
  • Anyuta Ivanova
  • Denislava Hristova

Ключови думи :

мономорфна камерна тахикардия, субкомпенсиран хипертиреоидизъм, карцином на простата, сърдечна недостатъчност, удължен QT-интервал, амиодарон, ензалутамид

Абстракт

Представяме клиничен случай, показващ сърдечна патология, допринесена от три раз­лични патологични нокси (хипертиреоидизъм, неконтролирано лечение с амиодарон, лечение с кардиотоксичен онкологичен медикамент), които в крайна сметка амплифицирани заедно до­веждат до развитие на обострена застойна сърдечна недостатъчност и индуциране на про­дължителна мономорфна камерна тахикардия. В медицинската практика често се предписват медикаменти, криещи риск от кардиотоксичност. Затова искаме да покажем важността на кардиологичното проследяване при такъв тип пациенти. Правилното и мултидисциплинарно клинично мислене спомогна за овладяване на клиничните прояви и добрия изход от създадената ситуация.

Публикуван

2023-10-02

Брой

Раздел (Секция)

Статии