ВЪЗПАЛЕНИЕ ИЛИ ИСХЕМИЯ? РОЛЯТА НА МУЛТИМОДАЛНАТА ДИАГНОСТИКА

Автори

  • Stoyu Boshnakov Heart and brain hospital, Burgas
  • Димитрина Попова
  • Ralitsa Popova
  • Darko Simonov
  • Lilyana Mircheva
  • Toni Vekov

Ключови думи :

исхемична болест на сърцето, остър коронарен синдром, перикардит, MINOCA

Абстракт

Диагностицирането на остър миокарден инфаркт е пряко свързана с резултата от селективната коронарна ангиография (СКАГ). Несигурната диагноза от СКАГ обаче, в комби­нация с нетипична симптоматика съставлява проблем, решим единствено с помощта на мул­тумодалната диагностика. Представяме клиничен случай на 43-годишен мъж с гръдна болка и дифузни ST-елевации, насочващи диагнозата към перикардит. Пациентът е без убедителни данни за коронарна патология водеща до исхемия, но със сегментни нарушения в кинетиката на зона, кръвоснабдявана от една коронарна артерия. За окончателното поставяне на диагнозата миокарден инфаркт и впоследствие третиране на оклудираната артерия се използва ядрено- магнитен резонанс на сърце.

Публикуван

2023-10-02

Брой

Раздел (Секция)

Статии