ЛАПАРОСКОПСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГИГАНТСКА ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ НА MORGAGNI С PTFE ПРОТЕЗНО УКРЕПВАНЕ

Автори

  • Ivoslav Ivanov Heart and Brain Hospital - Burgas
  • Dimo Mitev Thoracic Surgery Department- Heart and Brain Hospital - Burgas
  • Nedyalko Dragnev Thoracic Surgery Department- Heart and Brain Hospital - Burgas

Ключови думи :

лапароскопия, херния на Morgagni, PTFE

Абстракт

Диафрагмалната херния на Morgagni е вроден дефект, възникващ в ретроксифоидна­та област и представляващ приблизително 2-3% от хирургично лекуваните диафрагмални хер­нии. Традиционното лечение на този тип хернии включва възстановяване посредством тран­сабдоминален или трансторакален достъп. В представения случаи се съобщава за 41-годишен мъж, постъпил по спешност с оплаквания от прогресиращ задух и кървене от горен етаж на стомашно-чревния тракт, при който се открива гигантска диафрагмална херния, при чието лечение е приложен лапароскопски подход и възстановяване на дефекта с помощта на PTFE укрепващ материал, допринасящ за здравината на шевната линия. Пациентът е проследен сле­доперативно 10 месеца и е без данни за рецидив или новопоявили се оплаквания. Установяват се значително подобрение в спирометричните показатели и подобрено качество на живот на пациента следоперативно. Прилагането на PTFE протезен материал за укрепване на възстано­вените тъкани в зоната на херниалния дефект може да бъде предложено, като подходящ метод за възстановяване на големи диафрагмални хернии.

Публикуван

2024-01-04

Брой

Раздел (Секция)

Статии