СЪВРЕМЕНЕН РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТКА, ОПЕРИРАНА ПО ПОВОД НА ДИСКОВА ХЕРНИЯ В ЛУМБАЛЕН ОТДЕЛ

Автори

  • Ilia Todorov Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Heart and Brain Hospital

Ключови думи :

дискова херния, физиотерапия, високоенергиеен лазер

Абстракт

Над 90% от дисковите хернии се лекуват консервативно и достигат ремисия в рамките на 6 до 8 седмици. След оперативна интервенция връщането на пациентите на работа е между 6-а и 8-a седмица. При тежките случай с изразен неврологичен дефицит пълно възстановяване често така и не настъпва. Съкращаването на периода за посто­перативна рехабилитация е от важно социално-икономическо значение предвид големия брой заболели в активна възраст. Авторът представя възможност за постигане на тази цел посредством използването на висикоенергиен лазер Mphi 75.5 като допълнение към конвенционалните методи на физикалната медицина, обичайно прилагани при подобна па­тология.

Публикуван

2024-01-04

Брой

Раздел (Секция)

Статии