Синкоп и пароксизмални състояния в неврологията и кардиологията

Автори

  • admin admin

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.48242/.v3i1.15

Ключови думи:

синкоп, загуба на съзнание, пароксизмални състояния

Резюме

Пароксизмалните заболявания или състояния и в частност синкопите са дискусионен въпрос в неврологията, кардиологията, психиатрията и други медицински специалности. Клиничната картина често бива неясна и объркваща, което затруднява окончателното определяне на етиологичната причина. Цел: Да представим различните видове пароксизмални синкопални състояния и да съпоставим тяхната диагноза, диференциална диагноза и терапия. Разгледани са последователно най-честите неврологични и кардиологични причини за синкоп. Специално внимание е фокусирано върху връзката и различията между синкопа, епилептичните пристъпи и епилепсията; рефлекс-медиираните синкопи; синкоп при базиларна мигрена, синкоп при нарушения на автономната нервна система, ортостатичната хипотония; стелт-синдром на артерия субклавия; транзиторните исхемични атаки и психогенните атаки, имитиращи синкоп. Определени са най-важните ключови въпроси, на които трябва да отговорят анамнезата, лабораторните резултати и специализираните апаратни методи за диагностика. Предложено е адекватно диагностично и тeрапевтично поведение при отделните диагностични групи. Обобщение: В неврологията, кардиологията и медицинската практика съществуват голям брой състояния, изразяващи се клинично като пароксизмални. Въпреки многобройните им и разнообразни причини, клиничната им манифестация е сходна, а диагнозата и диференциалната им диагноза изискват допълнителна квалификация. За разграничаването на тези състояния от изключително значение е снемането на прецизна и точна насочена анамнеза от пациента. Екипната работа на невролози, кардиолози и други медицински специалисти и внедряването на съвременни интердисциплинарни методи за диагностика, подпомага разграничаването натези състояния и насочва в правилна посока терапевтичното поведение.

Публикувано

2020-08-22

Издание

Раздел

Articles