ОБРАТНО РАЗВИТИЕ НА ПЕЙСМЕЙКЪР-ИНДУЦИРАНА КАРДИОМИОПАТИЯСЛЕД СТИМУЛАЦИЯ НА ПРОВОДНАТА СИСТЕМА – СТИМУЛАЦИЯ НА ЛЯВО БЕДРО

Автори

  • Стоян Димов МБАЛ "Сърце и Мозък" гр. Бургас
  • Mihail Protich
  • Metodi Mirazchiyski
  • Eftim Anastasov
  • Lilyana Mircheva
  • Darko Simonov

Ключови думи :

пейсмейкър-индуцирана кардиомиопатия

Абстракт

Деснокамерната ендомиокардна стимулация се асоциира с риск от развитие на пей­смейкър-индуцирана кардиомиопатия при пациентите с висок процент на пейсиране. Според настоящите европейски препоръки възможните методи на лечение са надграждане до система за ресинхронизация или стимулация на проводната система, в частност стимулация на снопа на Хис. Представяме пациентка с пейсмейкър-индуцирана кардиомиопатия, при която след им­плантация на електрод за стимулация на ляво бедро се постигна стимулация на проводната система. При проследяване се регистрира подобрение в систолната функция на лява камера и обратно развитие на симптоматиката.

Публикуван

2024-04-30

Брой

Раздел (Секция)

Статии