РЯДЪК КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА АНГИНА НА ПРИНЦМЕТАЛ, УСЛОЖНЕНА С ПЪЛЕН AVБЛОК И КАМЕРНО МЪЖДЕНЕ

Автори

  • Владимира Павлова СБАЛК Мадара гр.Шумен
  • Огнян Янчев
  • Юлия Евтимова

Ключови думи :

ангина на Принцметал , пълен AV-блок, вазоспазъм

Абстракт

Ангината на Принцметал, описана за пръв път през 1959 г. от американския кардиолог д-р Майрън Принцметал, е рядко срещана клинична форма на ангина пекторис, която възниква в резултат на коронарен ангиоспазъм. Пациентите са млади и нямат типичните рискови фак­тори за исхемична болест на сърцето (ИБС) с изключение на тютюнопушене. Представеният клиничен случай е на 44-годишна пациентка, постъпила по спешност с клинични и електрокар­диографски (ЕКГ) данни за остър коронарен синдром (ОКС) със ST-елевация в долните отвежда­ния. От проведената по спешност селективна коронарна ангиография (СКАГ) се устави спазъм на стволът на лявата коронарна артерия (LM) и е поставена диагноза вазоспастична ангина на Принцметал.

Публикуван

2024-04-30

Брой

Раздел (Секция)

Статии