ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ И ПОСЛЕДВАЩА ФЛЕБОТРОМБОЗАПРИ ПАЦИЕНТКА С ИЗВЕСТНА ТРОМБОФИЛИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори

  • Steliyan Veselinov Heart And Brain Burgas
  • Ivan Dimitrov

Ключови думи :

тромбофилия, мозъчен инсулт, флеботромбоза

Абстракт

Представен е клиничен случай на съчетание от исхемичен мозъчен инсулт с проведена интравенозна тромболиза и последваща флеботромбоза при млада пациентка с установени ри­скови фактори – междупредсърден дефект, вродена тромбофилия, АCE I/D полиморфизъм, както и преждевременно раждане месец преди хоспитализацията. Обсъдени са проведената компю­търна томография на главен мозък с мозъчна перфузия, лабораторни изследвания, доплерова сонография, ехокардиография. Описаното има за цел да подчертае важността на познаването на по-редките етиологични фактори с потенциална роля във възникването на остри нарушения на мозъчното кръвообращение, както и възможностите за първична и вторична профилактика.

Публикуван

2024-05-31

Брой

Раздел (Секция)

Статии