РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА, УСЛОЖНЕН С ИНВАЗИЯ В ПИКОЧНИЯ МЕХУР –КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори

 • Тони Стателов Клиника по Урология МБАЛ "Сърце и Мозък" гр. Бургас
 • Behich Behich
 • Emil Milenkov
 • Martin Yakov
 • Erkan Faridin
 • Ivaylo Dimov
 • Stefan Hristoforov
 • Vasil Popov
 • Angel Kirov
 • Aleksandar Dimitrov
 • Iskren Valentinov

Ключови думи :

рак на маточната шийка/усложнение, инвазия на пикочен мехур, оперативни процедури

Абстракт

Ракът на маточната шийка с инвазия на пикочния мехур (CCBI), класифициран като стадий IVA според Международната федерация по гинекология и акушерство (FIGO), предста­влява приблизително 2% от раковите заболявания на маточната шийка. Представяме клиничен случай на рак на маточната шийка, усложнен с инвазия в пикочния мехур. За предоперативна подготовка са използвани ехография и КТ на коремни органи. Постоперативно при пациента се наложи оперативно поставяне на нефростома вляво и извеждане на колостома вляво, илиач­но. Освен това развитието на везиковагинални фистули (VVF) е често, като ретроспективни данни показват, че везиковагинална фистула се среща в до 50% от случаите на етап IVA, без установени предсказващи фактори.

Публикуван

2024-05-31

Брой

Раздел (Секция)

Статии