Ранни когнитивни нарушения при пациент, преживял остър миокарден инфаркт с кардиогенен шок, епизоди на камерно мъждене – клинична смърт и неколкократн о приложена кардиопулмонална ресусцитация

Автори

  • admin admin

DOI :

https://doi.org/10.48242/.v3i1.2

Ключови думи :

когнитивни нарушения, памет, внимание, мислене, интелект, остър миокарден инфаркт, кардиогенен шок, сърдечен арест

Абстракт

В статията се дискутират резултатите от изследвани и доказани рано настъпили когнитивни нарушения в паметта, вниманието, интелекта, мисленето и визуално-конструктивния праксис при пациент, преживял остър миокарден инфаркт (ОМИ) и сърдечен арест (СА). Резултатите съвпадат с доказаните от редица световни проучвания промени в когнитивните процеси.

Публикуван

2020-08-22

Брой

Раздел (Секция)

Статии