Тежка форма на синдром на такоцубо след спинална анестезия по повод на съдова хирургична интервенция

Автори

  • admin admin

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.48242/.v3i1.4

Ключови думи:

такоцубо, миокарден инфаркт, спинална анестезия

Резюме

Представяме клиничен случай на пациент с такоцубо синдром вследствие на спинална анестезия по повод на двукратна съдова операция (емболия на артериите на долните крайцици). Синдром на такоцубо се предизвиква от катехоламиново свръхнатоварване, което се провокира от силен емоционален стрес или травма, и може да имитира остър коронарен синдром. В конкретния случай, постоперативно пациентът беше със стенокардна симптоматика, нестабилна хемодинамика, исхемични ЕКГ промени, завишени маркери за миокардна увреда. Ехокардиографската находка показа новопоявила се акинезия на апикалните и средните сегменти на лявата камера. Инвазивното изследване отхвърли коронарна оклузия. Въпреки че синдромът на такоцубо в повечето случаи протича благоприятно, в конктетния се разви тежка форма и завърши фатално. Според направената литературна справка, единствената превантивна мярка е преоперативна премедикация против емоционалния стрес. В заключение – този синдром не бива да се подценява – повечето пациенти се възстановяват, но при тежките форми прогнозата е неблагоприятна.

Публикувано

2020-08-22

Издание

Раздел

Articles