ПСИХИЧНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И КОПИНГ СТРАТЕГИИ ПРИ РЕЛИГИОЗНИ И НЕРЕЛИГИОЗНИ ЛИЦА

Автори

  • admin admin

Ключови думи :

психично благополучие, копинг стратегии, религиозност/влияние

Абстракт

Настоящото проучване се основава на впечатляващ обем изследвания, посветени на различни измерения на психичното благополучие и начини за справяне със стреса. Приложен е многоизмерният модел за психично благополучие на К. Риф, моделът за копинг стратегии за справяне със стреса на Карвър и сътрудници в търсене на отговор на въпроса: Как изборът на начин за справяне със стреса оказва влияние върху психичното благополучие при религиозни и нерелигиозни хора? Резултатите от изследването потвърждават тезата, че активните, проблемно и емоционално фокусирани копинг стратегии влияят позитивно на психичното благополучие, за разлика от избягващите и пасивните. Тези данни определят значимото влияние на стратегиите на копинга върху психичното благополучие. Психичното благополучие при религиозните хора е високо значимо и позитивно свързано с прилаганите проблемно фокусирани копинг стратегии подобно на тенденцията при нерелигиозните хора. В същото време приоритетно избираните от религиозните хора стратегии имат емоционално фокусиран и избягващ стил, които значимо и негативно са свързани с психичното благополучие. Данните от нашето изследване насочват към необходимост от задълбочаване на проучванията по посока на специфичните религиозни копинг стратегии и връзката им с психичното благополучие.

Публикуван

2021-04-02

Брой

Раздел (Секция)

Статии