Meтамфетамини и сърдечно-съдови заболявания

Автори

  • Димитрина Попова Bulgarian
  • Наталия Дочева

Ключови думи:

Метамфетамин, пико, синтетичен наркотик, сърдечно-съдови заболявания, вазоспазъм, остър миокарден инфаркт, атеросклероза, сърдечна недостатъчност

Резюме

Метамфетаминът е синтетичен наркотик със стимулиращо действие, известен още като: метиламфетамин, пико, кристал (мет), и др. Метамфетаминът може да се взема перорално, да се инхалира, да се пуши или да се инжектира. Ефектът от приемането през устата настъпва след 30–40 минути, докато при инжектиране настъпва почти незабавно. Действието на метамфетамина трае между 4 и 8 часа, а емоционалните реакции варират от еуфория до гняв и параноя (1). Най-честата причина за смърт при употреба на метамфетамини е на първо място свръхдоза, следвана от сърдечно-съдови заболявания, дължащи се на ефекти като вазоконстрикция, образуване на атеросклеротични плаки, аритмии, кардиомиопатии и пулмонална хипертония в следствие на дълготрайната  употреба на тези вещества (2).

В настоящия клиничен случай представяме мъж на 29-годишна възраст, постъпващ двукратно по спешност в отделение по кардиология по повод прояви на декомпенсирана сърдечна недостатъчност и на остър коронарен синдром, който съобщава за хронична употреба на метамфетамини от 9 години.

Публикувано

2022-04-15

Издание

Раздел

Articles