Пълен дебранчинг на аортната дъга и TEVAR без екстракорпорално кръвообръщение: Клиничен случай

Автори

  • Nikola Bonchev Bulgarian

Ключови думи:

дебранчинг, TEVAR`, интрамурален хематом

Резюме

Острият аортен синдом е животозастрашаващо състояние вкючващо няколко нозологични единици. Лечението на заболяванията на аортната дъга остават предизвикателство. Конвенционалният подход включва операция с помощта на ЕКК и хипотермичен сърдечен арест. Представяме случай на пациент с интрамурален хематом в аортната дъга с последващо лечение хибриден метод на дебранчинг на аортните съдове, екстраанатомичен каротидо-суклавиален байпас и TEVAR(ендоваскуларно имплантиране на съдова протеза), изпълнен на биещо сърце без използване на ЕКК. Литературните данни дават съпоставими резултати, смъртност и исхемични усложнение между двата подхода. Хибридният метод без използване на ЕКК при работещ Велизиев кръг на кръвообръщение е добра алтернатива при възрастни пациенти с множество рискови фактори.

Публикувано

2022-04-15

Издание

Раздел

Articles