Остра тромбоемболична оклузия на ренална артерия при предсърдно мъждене, третирана с перкутанна транслуминална ангиопластика и локална фибринолиза.

Автори

  • Martin Stoynev SHAT in Cardiology Madara

Ключови думи:

предсърно мъждене, тромбоемболия, ренална тромбоза, локална фибринолиза, лактат дехидрогеназа

Резюме

Тромбозата на реналните артерии е рядка и често неразпозната патология, но с потенциално сериозни последствия, особено при пълна оклузия и засягане на двата бъбрека или единствения функционален бъбрек. Може да доведе до бъбречен инфаркт, бъбречна недостатъчност, артериална хипертония. Най- често се причинява от емболизирал тромб произхождащ от лявото предсърдие и апендикс при пресърдно мъждене, но също така е възможна и in-situ генеза. Нетипичната симптоматика води често до закъсняване или неразпознаване на диагнозата. Скенер с контраст /КАТ/, ангиографията и повишената лактат дехидрогеназата се използват за диагностициране на състоянието. Навременното лечение с антикоагуланти, тромболиза, ендоваскуларна, хиругична реваскуларизация водят до съхраняване на бъбречната функция. Профилактиката с антикоагуланти при най-честите причини- емболизация при предсърдно мъждене, допринасят за намаляване на рисковете за бъбречен инфаркт и тромбоемболични рецидиви с бъбречна и друга локализация.

Публикувано

2022-04-15

Издание

Раздел

Articles