Ерата на прецизната медицина: Клиничен случай за ALK+ недребноклетъчен белодробен карцином и преглед на терапевтичните възможности

Автори

  • Nataliya Chilingirova Medical oncology

Ключови думи:

ALK-позитивен НДБК, ТКИ

Резюме

През последните две десетилетия терапевтичното поведение при авансиралия и метастатичен недребноклетъчен белодробен карцином (НДБК) претърпя промени, които белязаха ерата на прецизната медицина в онкологията. Днес приложението на тирозин киназните инхибитори (ТКИ) на база молекулярно генетични характеристики е стандарт в леченито на НДБК. Откриването на пренареждания в гена на EML4-ALK при ограничена популация пациенти с НДБК ни даде нови иновативни подходи на лечение с по-добри резултати за постигане на оптимална терапевтична стратегия.

Публикувано

2022-04-15

Издание

Раздел

Articles