Застрашен от ампутация крайник при остра тромбоза като усложнение на тежка форма на Covid-19

Автори

  • Георги Войнов МБАЛ Сърце и мозък ЕАД

Ключови думи:

остра артериална тромбоза, COVID-19 инфекция

Резюме

Представяме клиничен случей при пациент с остро настъпила тромбоза на ляв долен крайник на фона на тежко протичаща инфекция SARS – CoV – 2 вирус. Пациентът нямаше значими рискови фактори за артериална тромбоза , поради което приехме етиологично свързана с протичащата Covid 19 инфекция. С настоящия клиничнен случaй искаме да подчертаем сложноста на лечението на Covid 19 асоцираните тромбози изискващи амбициран ,високоспециализран човешки и материален ресурс.

Публикувано

2022-04-15

Издание

Раздел

Articles