„Като чуеш тропот на копита, мисли за кон, а не за зебра“, или как страхът от Covid-19 затруднява диференциално-диагностичното уточняване на вече познати заболявания.

Автори

  • Mariya Tsvetkova cardiology ; Cardiology Hospital Veliko Tarnovo

Ключови думи:

белодробна тромбемболия, Covid-19 инфекция, дълбока венозна тромбоза, ваксини

Резюме

Представяме клиничен случай на млад пациент с анамнестични и клинични данни за белодробна тромбемболия(БТЕ). В хода на диференциално диагностичното уточняване на етиологичната причина, възникна съмнение коя може да е причината за възниване на емболизма: дълбоката венозна тромбоза, Covid-19 инфекция или постваксинална реакция. Започната бе адекватна и оптимална терапия, на фона на която се проведоха допълнителни изследвания, за уточняване на етиологичната причина. С този клиничен случай целим да покажем влиянието на световния страх от Covid-19 върху лечението на останалите добре проучени и изяснени заболявания.

Публикувано

2022-04-15

Издание

Раздел

Articles