Ккога и защо да проведем ендомиокардна биопсия?

Автори

  • Anyuta Ivanova Pleven

Ключови думи:

ендомиокардна биопсия, миокардит, сърдечна недостатъчност

Резюме

Сърдечната недостатъчност с намалена фракция на изтласкване (СНнФИ) е състояние, към което винаги трябва да се подходи сериозно и възможно най-бързо да бъдат установени причините за настъпване на миокардна увреда. Много често в основата на новоустановена потисната систолна функция на лявата камера може да се крие миокардит с неразпозната генеза. Нарaстването на честотата на заболели от COVID-19 в световен мащаб и непрекъснатата мутация на SARS-COV-2, въпреки създадените ваксини, изправи човечеството пред значим медицински и социален проблем. Доказано е влиянието на вируса върху сърдечно-съдовата система и в частност за изявата на възпалителна увреда на миокарда. Наред с това въпреки очевидния положителен ефект от ваксините, бяха докладвани случаи на постваксинационен миокардит, предимно при млади хора с приложена иРНК ваксина, с обратими промени и нефатална прогноза след ранното поставяне на диагнозата и стартиране на лечение. Извън вирусната генеза на миокардита, употребата на различни медикаменти и токсични вещества, нарастващия брой онкологични заболявания и широкото приложение на химиотерапевтици също имат увреждащ ефект върху миокарда. Навременно поставената диагноза и изолиран причинител са от ключово значение за избора на правилното лечение. Ендомиокардната биопсия (ЕМБ) е един от методите оценен като “златен стандарт“, с все още подценено място в диагностиката му при ред заболявания. Въпреки доказаните ползи и препоръки за провеждане на изследването при миокардит, антрациклин-индуцирана кардиотоксичност, специфични сърдечни заболявания като ендомиокардна фиброза и ендокардит на Löffler, склеродермия, идиопатична гръдна болка и аритмии, както и диференциална диагноза на рестриктивни срещу констриктивни сърдечни заболявания, този сравнително лесен и безопасен инвазивен подход остава с малка честота на употреба. Налагане на ЕМБ като рутинен метод в центрове с възможност за провеждане и интерпретиране на резултатите е от особено голямо значение за правилно лечение на голяма част от сърдечно-съдовите заболявания, много от тях често оставащи неразпознати в ежедневната рутина. Представяме клиничен случай на пациентка с новодиагностицирана СНнФИ, при която се установи миокардит, доказан хистологично след проведена ЕМБ. Поради времево съвпадение на приложена втора доза на иРНК ваксина срещу COVID-19 и изява на симптоматиката с новоустановена дилатативна кардиомиопатия, при липса на изолиран вирусен агенти липса на автоимунно заболяване, циркулиращ висок титър на антитела срещу SARS-COV 2, приехме тезата за постваксинационна увреда на миокарда.

Публикувано

2022-08-23

Издание

Раздел

Articles