Интермедиерен тип атриовентрикуларен септален дефект в зряла възраст.

Автори

  • Stoyu Boshnakov Heart and brain hospital, Burgas

Ключови думи:

атриовентрикуларен септален дефект, интермедиерен тип, вродени сърдечни заболявания, сърдечна недостатъчност, ostium primum, ASD, VSD, AVSD

Резюме

Атриовентрикуларните септални дефекти (AVSD) са рядка вродена сърдечна патология, характеризираща се с многобройни структурни промени по антриовентрикуларните клапи, междупредсърдната и междукамерната прегради. Представяме клиничен случай на 48-годишна жена с интермедиерен тип AVSD (най-редкия тип), диагностициран десетилетия след две нормални раждания и дълъг безсимптомен период.

Публикувано

2022-10-27

Издание

Раздел

Articles