КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ИЗОЛИРАНА ДИСЕКЦИЯ НА ЦЕЛИАЧНАТА АРТЕРИЯ

Автори

  • Denis Nikolov Cardiology

Ключови думи:

Дисекация на целиачна артерия, ендоваскуларно лечение, епигастрална болка, стент-графт

Резюме

Симптоматичната спонтанна изолирана дисекация на целиачната артерия е рядко заболяване с много малко докладвани случаи, което често остава недиагностицирано. Основен метод за диагностициране е компютърна томография с контраст, въпреки че могат да се използват и ядрено-магнитен резонанс и конвенционална ангиография. Представеният от нас случай е на 86-годишна жена с няколко епизода на епигастрална болка през последния месец. Болката се появява в покой, без ясно изразен провокиращ фактор и не е свързана с прием на храна. Решихме да направим скенер с контраст, който разкри пенетрираща атеросклеротична язва в проксималната част на tr. Coeliacus, последвана от интимален флеп. Поради персистиращите симптоми решихме да предприемем ендоваскуларен подход на лечение чрез имплантиране на покрит стент. След период от около шест месеца, през който пациентката беше асимптоматична, направихме контролен скенер, който показа запазена проходимост на стента и нормален кръвоток към клоновете на целиачната артерия. Понастоящем няма консенсус дали хирургичното или ендоваскуларното лечение е по-подходящо, но нашият случай служи да покаже, че ендоваскуларният подход може да бъде едно осъществимо и по-малко инвазивно решение.

Публикувано

2023-02-15

Издание

Раздел

Articles