Клиничен случай, разглеждащ кардиомиопатия тип некомпактна лява камера при 57-годишна пациентка

Автори

  • Кремена Георгиева българска
  • Chavdar Vladimirov
  • Plamen Makaveev
  • Denica Nedyalkova

Ключови думи :

некомпактна кардиомиопатия, кардиомиопатия, застойна сърдечна недостатъчност, систолна дисфункция, трабекуларизация/спонгиозност/некомпактност на миокарда

Абстракт

Представяме случай на 57-годишна пациентка, постъпваща в клиниката за диагнос­тично уточнение и лечение поради оплаквания от изразен задух и лесна умора, провокирани от по-леки физически усилия, с давност на симптомите от четири-пет дни. Пациентката няма анамнестични данни за известно до момента сърдечно-съдово заболяване. В хода на ди­агностичния алгоритъм са проведени ехокардиография, коронарография, вентрикулография. От извършените изследвания се обективизира кардиомиопатия тип некомпактна лява камера, с тежко редуцирана помпената функция.

Публикуван

2023-07-06

Брой

Раздел (Секция)

Статии