EНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАДЪРЖАНА РУПТУРА НА АОРТНА АНЕВРИЗМА

Автори

  • Dimcho Mihalev Vascular surgery resident
  • Sashko Zhezhovski
  • Todor Samardjiev
  • Rumen Runkov
  • Veselin Petrov
  • Nadelin Nikolov

Ключови думи :

руптура на абдоминална аортна аневризма, ендоваскуларно лечение, EVAR

Абстракт

Аневризмата на абдоминалната аорта (AAA) е животозастрашаващо състояние, кое­то с усъвършенстването на ендоваскуларното лечение все по-често се третира чрез ендо­васкуларно поставяне на стентграфт (EVAR). Въпреки това отворената операция е все още златен стандарт в лечението на това заболяване. При руптура на ААА обаче смъртността е изключително висока – 40-70% периоперативна смъртност и 80-90% обща смъртност. Поради това все по-често се предпочита ендоваскуларно лечение (ЕVAR) на това състояние. Предста­вяме ви клиничен случай на 66-годишна жена със задържана руптура на ААА, която третирахме ендоваскуларно.

Публикуван

2024-01-04

Брой

Раздел (Секция)

Статии