Клиничен случай на пациент с идиопатична левокамерна тахикардия

Автори

  • admin admin

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.48242/.v3i1.3

Ключови думи:

ширококомплексна тахикардия, диференциална диагноза, идиопатична тахикардия

Резюме

Терминът „ширококомплексна тахикардия“ обхваща надкамерни и камерни тахикардии с ширина на QRS-комплекса над 120 ms. Правилната интерпретация на широкомплексните тахикардии е съществена за избора на подходящото лечение и прогнозата на пациентите. За
техния анализ се използват няколко алгоритъма, което дава възможност за диагностицирането им в повечето случаи. Представяме клиничен случай на пациент с камерна тахикардия и широчина на QRS-комплекса между 120 и 140 ms, с морфология на десен бедрен блок тахикардия.
Въз основа на класическите критерии и алгоритми и използваните образни изследвания приехме диагнозата идиопатична левокамерна тахикардия. Това беше потвърдено с електрофизиологично проучване и бе извършена успешна катетърна аблация.

Публикувано

2020-08-22

Издание

Раздел

Articles