ЕНДОКАРДИТ НА ЛЬОФЛЕР – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Автори

  • admin admin

Ключови думи :

хипереозинофилен синдром, ендокардит на Льофлер, рестриктивна кардиомиопатия

Абстракт

Хипереозинофилният синдром (ХЕС) е рядко състояние, което засяга редица органи и системи, като в 75% от случаите се ангажира сърцето. Характеризира се с еозинофилия в кръвта и ендокарда, водеща до развитие на рестриктивна кардиомиопатия с ендокардно фиброзно задебеляване в апикалната и субклапните области на сърцето. Той може да бъде идиопатичен, първичен и вторичен. Идиопатичният ХЕС има две форми – ендомиокардна фиброза и ендокардит на Льофлер. В настоящата публикация ще обърнем внимание на Льофлеровия ендокардит поради факта, че трябва да се придобие умението да се мисли и за редките заболявания, да се постави навреме диагнозата и да се стартира ранно лечение, което би подобрило прогнозата на тези пациенти.

Публикуван

2021-04-02

Брой

Раздел (Секция)

Статии