Левостранна имплантация на двукунинен кардиостимулатор с предсърден електрод имплантиран в дяснопредсърдното ухо и деснокамерен електрод имплантиран чрез “loop and drop- down“- методите, при пациент с персистиращa лява горна празна вена

Автори

  • Николай Петров Кардиолог

Ключови думи:

персистиращата лява горна празна вена, имплантация на кардиостимулатор

Резюме

Персистиращата лява горна празна вена (PLSVC) макар и рядка аномалия представлява съществено препятствие при имплантацията на кардиостимулатор. Стандартните техники за имплантация трудно се използват и често трябва да се модифицират по начин, който ги прави потенциално опасни. Представяме случай на пациент с PLSVC, при когото успешно се осъществи левостранна имплантация на двукухинен кардиостимулатор използвайки стандартните техники (“loop и drop- down) за имплантация на деснокамерния електрод и позиционирайки предсърдния електрод в класическата позиция в дяснопредсърдното ухо. Придържането към стандартните методи за имплантацията на електродите при пациенти с PLSVC е трудно, но възможно. Тези методи минимизират възможните усложнения и неправилното позициониране на електродите.

Публикувано

2022-04-15

Издание

Раздел

Articles