КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ – СИНДРОМ НА СКОВАНИЯ ЧОВЕК (STIFF PERSON SYNDROME)

Автори

  • Steliyan Veselinov Heart And Brain Burgas

Ключови думи:

Синдром на скования човек, паранеопластичен, anti-GAD 65 антитела

Резюме

Представямe клиничен случай на пациент с оплаквания от остро настъпила мускулна скованост, предимно за мускулите на шията, с невъзможност за екстензия на главата, нарушена походка и значително нарушение на качеството на живот през последните няколко месеца. Проведени са магнитно-резонансна томография на главен мозък с контраст, елeктроневрография (ЕНГ) и електромиография (ЕМГ), лабораторни изследвания, както и автоантитела към глутамат декарбоксилазата anti-GAD 65.

Публикувано

2022-04-15

Издание

Раздел

Articles